Om Lunabe Billett og adgangskontroll Design Kjøp billett
Support
VILKÅR

GENERELLE BESTEMMELSER

Ved billettkjøp fra, med og gjennom Lunabe AS

1. Rollefordeling
Lunabe AS er formidler/agent av billettsalget for arrangøren. Det er arrangøren som har ansvaret for anvendelsen av billettjenesten. Arrangøren gir Lunabe AS  i oppdrag å arrangere billettsalget og forsendelsen. Det kontraktsmessige ansvaret ligger kun i forholdet mellom arrangøren og billettkjøperen, dvs. kunden. Disse generelle bestemmelser regulerer forholdet til arrangøren.

2. Avtaleinngåelse ved billettkjøp
Tilbud og anledning for billettkjøp gis kjøperen ved å bekrefte «Bestilling» eller ved av kjøperen muntlig bekrefter kjøpet ved telefonsamtale. Når bestillingen er gjennomført vil Lunabe AS system opprette en ID for kjøperen med et tilhørende ID nummer. Ved opprettelsen av ID nummer aksepterer arrangøren kundens billettkjøp. Kunden kjøper derved billetter i sitt eget navn og gjennom sin egen konto, tilknyttet vedkommende sin ID.

3. Betaling
3.1 All betaling gjennomføres umiddelbart, ved å bekrefte bestillingen, og kan foretas gjennom kredittkort, bankkort eller ved annen tilbudt betalingsmåte.
3.2 Kunden er forpliktet til å kontrollere kjøpesummen på den utstedte bestillingsordre. Inngått betaling holdes tilbake, i henhold til gjeldene forskrifter, dersom det skyldes spesielt mistenksomme funn, ikke korrekt kontonummer eller ugyldig konto. I tilfelle ugyldig dobbelt bestilling, som har sin årsak i feil hos Lunabe AS sitt System, bes det om at kunden straks tar kontakt med Lunabe AS, slik at problemet kan løses, på Lunabe AS direktelinje: +47 45 41 54 84.
3.3 Dersom en betaling ikke kan gjennomføres grunnet omstendigheter hos kunden, som feil informasjon vedrørende ID eller bank, ikke dekning på bankkonto, eller andre grunner og Lunabe AS derved ikke får sin rettmessige betaling, har Lunabe AS  anledning til å belaste kunden et administrasjonsgebyr pålydende kr. 225,-. Kunden har i så tilfelle anledning til å bevise at intet tap eller et tap lavere enn administrasjonsgebyret tilsier har funnet sted, og derved få tilbakeført administrasjonsgebyret. Lunabe AS  har anledning til å bevise at et større tap har funnet sted enn administrasjonsgebyret, og derved kreve tapet dekket av kunden.

4. Forsendelse og levering av billett(er)
Betalte billetter sendes kunden innen 2-3 forretningsdager, ved standard forsendelse med Posten. Ved postforsendelse i Norge vil det påløpe et gebyr pålydende kr. 30,-. Ved postforsendelse innen EU samt for a kontokjøp vil det påløpe et gebyr pålydende kr. 50,-. Selve postforsendelsen er kundens ansvar og risiko. Lunabe AS ansvar gjelder kun frem til forsendelsen med billetter er overlevert Posten. Umiddelbart etter mottagelse av billett(ene) er kunden forpliktet til å kontrollere at billettene er korrekte, vedrørende antall, pris, dato, tid, sted og arrangement. Klage på feil utstedte billetter må foretas direkte etter mottagelse. Klagen må sendes skriftlig, pr. postgang, til Lunabe AS, postboks 2089, 2811 Hunndalen. Feilaktig(e) billett(er) må følge med klagen. Dersom ikke klagen er sendt innen 3 dager etter at billettene er mottatt må kunden melde ifra til Lunabe AS direktelinje på: + 47 45 41 54 84. Utstedelse av nye billetter vil kun foretas dersom de feilaktige billettene er sendt tilbake og mottatt.

5. Direkte printing- og mottagelse av billettene
Lunabe AS tilbyr kundene muligheten til automatisk print og mottagelse av billettene, direkte etter online bestillingen, ved utstedelse på kundens egen printer. I så tilfelle vil kunden motta en e-post bekreftelse med faktura og billetter som gjennomfører billettkjøpet. Kunden må forsikre seg om at billetten kun printes i en omgang. Hver billett er skannet før utstedelse, eller sammenlignet med gjesteliste. Dersom kontrollen av skanningen resulterer i funn av doble print av billett(ene), vil billettkjøper holdes ansvarlig for enhver økonomisk kostnad, gebyr og skade. Videre, Lunabe AS har i så tilfelle anledning til rettslige skritt mot skadevolder (billettkjøper).

6. Tilbakebetaling av billetter
Billettkjøper har ingen anledning eller rett til å tilbakelevere og få tilbakebetalt kjøpte billetter. Det vil kun være anledning å kreve tilbakebetaling dersom et Arrangement er kansellert eller utsatt (i tid eller sted). Dersom et Arrangement er utsatt vil billetten fortsatt være gyldige. Å kreve tilbakebetaling ved utsatt Arrangement er kun mulig før start av det utsatte Arrangementet og må være utført av Lunabe ASl. Det bemerkes at dette ikke er det samme som avlysning. Tilbakelevering og tilbakebetaling av billett(ene) vil finne sted innen 14 dager etter Arrangementsdatoen. Det vil ikke kunne tilbakebetales administrasjonsgebyr og gebyr for postforsendelse. Kjøpte billetter bes sendes til, pr. post, Lunabe AS, postboks 2089, 2811 Hunndalen

7. Tapte eller ødelagte billetter
Tapte eller ødelagt billetter vil ikke erstattes av Lunabe AS.

8. Endring av dato eller sted
Arrangøren forbeholder seg retten til å endre dato eller sted for Arrangementet. Krav om tilbakebetaling pga. slike endringer kan bare gjøres gjeldene frem til dato for Arrangementet. Lunabe AS har intet ansvar for å gi informasjon angående utsettelse eller kansellering av Arrangementet.

9. Resalg
Lunabe AS tilbyr billetter kun til sluttbrukere, unntatt de som har registrert fordel booking system. Videresalg av billetter er forbudt. Strekkoden på billetten kan kun nyttes og leses en gang. I tilfelle resalg har Lunabe AS anledning til å blokkere og kansellere billett(en).

10. Gyldighet
Billetten er gyldig frem til Arrangementet er ferdig.

11. Ansvar
Lunabe AS ansvar reguleres av alminnelige norske erstatningsregler. Med mindre ansvaret er forårsaket med forsett eller grov uaktsomhet kan ikke erstatningen overstige det som kan sees på som typisk og normal skadefølge.

12. Personvern
Lunabe AS oppbevarer informasjon om kundens personlige data i samsvar med gjeldene personvernlovgivning. Data, dvs. navn, adresse, e-postadresse, telefonnr. etc., som er innhentet vil kun benyttes i sammenheng Lunabe AS automatiske dataprosesser. Lunabe AS har anledning til i å videreformidle den innhentede informasjonen til en tredjepart, som er gitt i oppdrag å fullføre billettkjøpet. Med mindre kunden motsetter seg, har Lunabe AS, med eventuell samarbeidspartner for aktuell webside, anledning til å innsamle, videreformidle og benytte seg av den innhentede datainformasjonen for konsulentoppdrag, markedsføring og markedsundersøkelser, samt til utvikling av design på de tilbudte tjenester. Kundens samtykke til dette kan trekkes tilbake på ethvert tidspunkt og uten grunngivning.

13. Norsk lov og verneting
Avtalen reguleres av norsk rett. Verneting skal være den rettskrets hvor Lunabe AS har forretningssted.

14. Ikrafttredelse
Disse Generelle Bestemmelser trer i kraft fra 01.04.2014 og erstatter alle tidligere Generelle Bestemmelser.
Kontaktinfo: Lunabe AS, Kontrollvegen 3, 2827 Hunndalen , Tel.: +47 45 41 54 84, daglig leder: Tone Wølner


Lunabe AS‘ bestemmelser og prinsipper

Disse bestemmelser og prinsipper til Lunabe AS er i overensstemmelse med reguleringene til the Federal Data Protection Act (BDSG) og bestemmelser vedrørende data beskyttelse innen telemedia (TMG).

Brukeren kan som utgangspunkt benytte tilbyderens tjenester uten å anvende personlige data. Men, for å kunne benytte alle funksjonalitetene til billettjenestene må man registreres som bruker. For å kunne registreres som bruker må det oppgis navn, adresse, e-post adresse og passord. Lunabe AS benytter brukerens personlige data i overenstemmelse med bestemmelsene i avtalen. Innhenting av data, prosessen vedrørende den eksakte oppgaven eller en korrigering av avtalen følger en automatisk prosedyre. Lunabe AS har anledning til å videreformidle dataen til en tredje part som er gitt myndighet til å utføre og fullføre de inngåtte avtaler. For øvrig, Lunabe AS kan ikke gi brukerens data til tredjepart uten brukerens eksplisitte samtykke. Brukeren kan etter eget forgodtbefinnende og på ethvert ønskelig tidspunkt trekke tilbake sitt samtykke til Lunabe AS .

Straks etter billettkjøpet vil Lunabe AS sende brukeren all kjøpsinformasjon pr. e-post.

Informasjon innhentet i sammenheng med billettkjøpet kan benyttes til å sende viktig informasjon vedrørende den kjøpte billetten til brukeren og til å informere brukeren om kommende og lignende arrangementer. Dette gjelder ikke der brukeren har valgt å avstå fra å motta slik informasjon. Kunder som ikke er registrert som brukere vil ikke motta slik informasjon.

Brukeren kan endre sine lagrede data på ethvert tidspunkt, via sin egen Lunabe AS konto. Dersom brukerens konto skal slettes, vil det sendes en tilsvarende slettemelding til Lunabe AS . Under spesielle omstendigheter kan personlig data slettes allerede etter kort tid, i sammenheng med juridiske bestemmelser eller avtalemessige reguleringer. I så tilfelle vil brukerens konto bli blokkert, frem til endelig sletting finner sted.

Tilbyderne av vår billettjeneste kan tenkes å ha linker til andre tilbydere. Siden Lunabe AS ikke har noen innvirkning på andres nettsider anbefales brukeren selv å undersøke, dersom mulig, datasikkerheten på disse nettsidene. Lunabe AS tar intet ansvar for innholdet på de linkede sidene.

Vår billettjeneste benytter en direkte tilkobling opp mot brukerens Facebookside, utviklet av the social network facebook.com, ved Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (heretter «Facebook»).

Når du besøker en side i vår billettjeneste som har en slik direkte tilkobling (f.eks. med en «like»-mulighet), etablerer din nettleser en direkte kontakt med Facebooks server, og muligheten for direkte tilkobling opp mot brukerens Facebookside aktiveres. Facebook mottar deretter informasjon om billettjenestens webadresse, dato og tidspunkt for besøk på siden samt brukerens IP adresse. Dersom brukeren er logget på Facebook kan besøket bli tilknyttet brukerens Facebookkonto. Dersom du benytter «Like»-muligheten i billettjenesten sendes denne informasjonen direkte til Facebook for lagring. Dersom det ikke er ønskelig med en direkte tilkobling til Facebook, må brukeren logge ut av Facebook før han besøker vår billettjeneste. Selv om brukeren ikke har en Facebookkonto, kan det tenkes at Facebook mottar og lagrer hans IP adresse. Lunabe AS har ingen innvirkning på den direkte tilkoblingen og informasjonen som derved følger med til Facebook. For informasjon vedrørende Facebooks formål, data innsamling, direkte tilkobling samt brukerrettigheter (herunder beskyttelse av ditt personvern) vennligst se Facebooks personvernbestemmelser: http://www.facebook.com/policy.php.


Google Analytics

Denne websiden benytter Google Analytics, et analyseverktøy utviklet av Google, Inc. («Google»). Google Analytics benytter «cookies», som er en tekstfil på den enkeltes datamaskin. Formålet er at det skal kunne analyseres hvordan brukeren benytter websiden. Informasjonen generert av «cookies», vedrørende hans bruk av websiden (inkl. din IP adresse), blir sendt til- og lagret hos Googles’ servere i USA. (I tilfelle aktivisering av anonymisert IP, Google vil anonymisere den siste benyttede IP sporingen i EU samt EØS).

Kun i spesielle tilfelle vil den fulle IP adresse bli sent til Googles servere i USA. På vegne av webside tilbyderen benytter Google informasjonen for en evaluering av brukerens bruk av websiden, utvikle rapporter for webside aktiviteten for webside operatørene samt utvikling andre tjenester relatert til websiden og internett bruk for den aktuelle tilbyder. Google vil ikke assosiere din IP adresse med noen annen data som Google besitter. (Brukeren kan nekte annen bruk av cookies ved å velge en slik innstilling på brukerens nettleser. Uansett, vennligst noter at dersom brukeren velger en slik innstilling vil han antagelig ikke kunne dra nytte av websidens fulle funksjonalitet).

Videre, han kan beskytte seg mot Googles innsamling og bruk av din data (cookies og IP adresse) ved å laste ned og installere programmet; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Videre informasjon vedrørende vilkår og bestemmelser for bruk av og personvern finnes på;http://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller på; http://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Vennligst noter at på denne websiden er Google Analytics supplert av «gat._anonymizelp;» for å forsikre om en anonymisert innsamling av IP adresser (såkalt IP-maskering).


 

VisaMasterCardMasterCard

Hos Lunabe AS  kan du betale med kredittkort fra MasterCard, VISA eller DINERS CLUB.
Vi bruker sikkerhet i fra Verified by Visa og MasterCard SecureCode. Du vil kunne betale med Bank-ID. Alt du trenger er da din personlige pin fra din telefon eller fra din id brikke fra banken. Da vil du automatisk ledes til din bank. Vår betalingsformidler heter Computop.